Återvinning kretslopp

Vi samlar in alla slags avfall med ett 10 tal renhållningsbilar.

Ansvariga för renhållningstransporterna är Cathrin Berntsson och Henrik Hellqvist.


- Vi återvinner på vår egen station alla slags avfall förutom farligt avfall.

- Vi har ett komplett kretslopp och eget värmeverk.