Certifiering

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Lessebo ÅC är sedan 2004 certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Detta innebär att mål och handlingsplaner finns för varje år för att uppnå en säkrare och bättre kontrollerad verksamhet ur miljö, kvalitet och arbetsmiljösynpunkt. Kontakta oss gärna du vill se våra policys.

Vi arbetar med trafiksäkerhet dagligen genom hela vår verksamhet.