Lagerhotell

Vårt lagerhotell byggdes 2003 och består idag av 8000 m2 lagringsbar yta, efter utbyggnad 2008.
Göran Fjellen ansvarar för lagret.

Här finns framförallt en byggnadsteknisk lösning som skall undelätta lossning och lastning. Hela bygget har höjts med 1,25 meter.

För närvarande behövs bara hälften av ytan men vi satsar och tror på tillväxt. På ena sidan finns dessutom en utbyggnad där hela sjöfartscontainrar ska kunna tas in.


  

      I och med detta ökar möjligheten att ta emot importvaror.

Vi lagrar gods för:
  • Vida Paper
  • Säljprofilen
  • Banco
  • Heba
  • Fönsterspecialisten
  • Ottossons Bygg
  • Shoes & Bags


  Nu
har vi även skaffat ännu mer lager och kontorsutrymme ett stenkast från vårt ordinarie lagerhotell.

  Hör av dig om du behöver lagerutrymme.