Verkstad

I våra lokaler på Linnerydsvägen har vi också tillgång till egen verkstad.

Där ansvarar Vincent Johansson för att våra fordon och containers blir underhållna.


Vi har under 2006 byggt ny kontorsdel med bastu för de anställda för att öka våra personaltrivsel.

Under 2008 bygger vi ut ytterligare 600 m2 där vi får möjlighet att göra egen service i större utsträckning.

Egen smörjgrop och plats för 3 bil och släp samt bättre utrymme för lager känns mycket bra.

Under våren 2009 färdigställde vi också ett nytt kök.